VREDESKERKJE Helen

Een binnenweg naar vrede

Image

EEN BINNENWEG NAAR VREDE

"Dat wat ons met anderen verbindt, is veel groter dan wat ons uit elkaar drijft."
Sebastien de Fooz, 2016

Bijna dagelijks worden wij geconfronteerd met beelden en verhalen van oorlogen, bomaanslagen, mensen op de vlucht, burenruzies, verkeersagressie, enz. Geweld en conflicten op zovele vlakken: militair, religieus, veraf maar ook kortbij. De omvang ervan maakt dat we ons onmachtig voelen om dingen te veranderen. Dat gevoel leeft bij de christenen onder ons maar ook bij humanisten en mensen van andere overtuigingen.

Graag stellen wij een initiatief voor om die geweldcultuur om te buigen naar een vredescultuur:" Het Vredeskerkje van Helen". Dit kerkje lag in de eerste wereldoorlog in het middelpunt van de Duitse barbarij en is qua eredienst in onbruik geraakt. Het kerkje is echter niet ontwijd en krijgt nu een nieuwe functie. Wij danken hiervoor pastoor Van Rompuy en de kerkfabriek. Het wordt vanaf nu ter beschikking gesteld van ouderen en jongeren, van elke school, alle religieuze en niet-religieuze groepen en politieke gezindheden, die samen willen nadenken, spreken, luisteren, zich bezinnen omtrent geweld en conflicten in de brede zin van het woord en stappen zetten - hoe klein ook - naar VREDE, evenzeer in de brede zin van het woord.

Vrede, een universele waarde voor iedereen, een basisvoorwaarde voor menselijk geluk.


Image

FRANCISCUS VAN ASSISI

Als we met het onderwerp vrede begaan zijn, dan raken we aan iets fundamenteels. Veel mensen engageren zich met allerlei projecten voor goede doelen. Mensen die zich afvragen - al is het maar kleinschalig - wat kan "ik" doen of bijdragen. President John F. Kennedy heeft destijds de Amerikanen wakker geschud met de stelling: "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country".
Deze woorden van toen zijn meer dan ooit actueel , het spreekt ieders verantwoordelijkheidsgevoel aan. Ondertussen heeft de wereld kennis gemaakt met tal van grote en kleine vredestichters, inspirerende figuren uit uiteenlopende tradities. Voor onze eerste activiteit in september 2015 hebben wij alvast geput uit onze eigen christelijke traditie met het universele vredesgebed van Sint Franciscus van Assisi. Het gebed hangt in een mooi kader aan de muur. Het mededogen dat er uit voortvloeit is een hoge menselijke deugd; is het niet net dat dat centraal zou moeten staan in elke religie en wereldbeschouwing. In onze snel veranderende en multiculturele wereld is het ook van belang goed voor onszelf te zorgen, in balans te blijven, een innerlijke vrede te bewaren.
Ons kerkje is daarom dagelijks open voor de individuele pelgrim op zoek naar een moment van inspiratie, rust en bezinning.

Vrede en alle goeds!


VOLGENDE ACTIVITEIT

Image


Image

Annick for Kenia


Op 03 oktober 2019 bracht Eddy Van Uytsel een doorleefde getuigenis van het Derdewereldproject waarvan zijn dochter ooit droomde.


Image

Wij-Zij: polaristaie als verrijking & bedreiging

Christophe Busch nam ons op 27 september 2018 mee op sleeptouw in het complexe kluwen van meningen die niet altijd problematisch hoeven te zijn maar evengoed leiden tot positieve veranderingen.


Image

Ons moeder binst den Grooten Oorlog

In een beklijvende voorstelling bracht Ignace Goethals op
04 mei 2018 een eigen bewerking van het ontroerende oorlogs-verhaal: 'De moeder en de drie soldaten' van Ernest Claes.


Image

Waar ligt de grens ?


21 september 2017: Boeiende lezing van Brigitte Herremans over het eindeloze conflict tussen Palestina en Israël.


Fakkeltocht voor de vrede

Image


Op initiatief van de Pastorale Regio Tienen (samenvoeging van de vroegere dekenaten Zoutleeuw, Tienen, Diest in ons vicariaat Vlaams Brabant) verzamelden op donderdagavond 10 maart een 80-tal mensen, jong en oud, aan de St.-Leonarduskerk van Zoutleeuw voor een fakkeltocht richting het Vredeskerkje van Helen. Daar werd aansluitend een gebedswake gehouden.

Bijna alle pastorale zones waren vertegenwoordigd. Lutgarde uit Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel verwoordde het zo: “Al die verschillende mensen uit al de verschillende zones uit onze regio daar samen te zien stappen voor vrede. Dat geeft zo een sterk gevoel van verbondenheid. Dat heeft mij speciaal geraakt.“ Ook Bernadette uit Tielt-Winge was geraakt door het gebeuren. “Heel tevreden dat we namens Sint-Donatus Tielt-Winge deelgenomen hebben aan de optocht voor vrede. Ook in het kerkje raakten de hoopvolle woorden van vrede en de mooie zang ongetwijfeld ieders hart.”

Niet alleen hoop en vrede is er nodig, ook ons geloof is belangrijk. Want kleine acties zijn altijd een begin. Deken Luc Van Hilst drukte ons dit op het hart: “Een conflict begint soms klein voor het escaleert. Maar ook goede dingen beginnen vaak klein en kunnen uitgroeien tot iets groots.”

Regioploeg Tienen i.s.m.
Vredeskerkje Helen

Meer foto's

 

Image

Goede Vrijdag

Wegens coronamaatregelen afgelast.

Image

14 augustus

Om 09.00 uur herdenken we in deze periode de slachtoffers die vielen in Helen op 10 augustus 1940. We combineren deze herdenking op een serene manier met de feestdag van de H. Laurentius, patroon van het kleine gehucht Helen.

Image

11 november

-contact

Luc Lowel
Orsmaalstraat, 3
3440 Helen (Zoutleeuw)
e-mail: luc.lowel@telenet.be